Skład Rady Rodziców

utworzone przez | paź 8, 2021

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Klasa Przedstawiciel
1A Marta Lech
1B Bartosz Zakrzewski
2A Justyna Niewińska
2B Krzysztof Furtan
3A Magdalena Szymańska
3B Krzysztof Lipka
4A Patrycja Kuszpit-Bachar
4B Aneta Fulara
5 Agnieszka Trojanowicz
6 Błażej Dudys
7A Piotr Wolańczyk
7B Rafał Zawierta
8A Joanna Burda-Pastuszak
8B Maja Pietkiewicz

Prezydium Rady Rodzicow

Przewodnicząca: Patrycja Kuszpit-Bachar
Zastępca przewodniczącej: Agnieszka Trojanowicz
Skarbnik: Bartosz Zakrzewski
Sekretarz: Rafał Zawierta

Skład Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców

Marta Lech
Justyna Niewińska
Magdalena Szymańska