Skład Rady Rodziców

utworzone przez | paź 8, 2021

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Klasa Przedstawiciel
1A Kamila Chrostowska
1B Piotr Grzybowski
2A Marta Lech
2B Bartosz Zakrzewski
3A Justyna Niewińska
3B Krzysztof Gontar
4A Krzysztof Lipka
4B Anna Gorska
5A Patrycja Kuszpit-Bachar
5B Aneta Fulara
6 Przemysław Padło
7 Marzena Jażdżyk
8A Robert Mikutel
8B Aneta Borycka

Prezydium Rady Rodzicow

Przewodnicząca: Patrycja Kuszpit-Bachar
Zastępca przewodniczącej: Marta Lech
Skarbnik: Bartosz Zakrzewski
Sekretarz: Krzysztof Lipka

Skład Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców

Robert Mikutel
Anna Gorska
Krzysztof Gontar