Rada Rodziców w nagrodę funduje bon dla klasy IVa o wartości 400zł.