Wyniki ankiety 1/2021

W dniach 10-19.10.2021 Rada Rodziców przeprowadziła ankietę wśród Rodziców SP Salez dot. profilaktyki i procedur związanych z pandemią Covid-19. W ankiecie oddano 310 głosów.

Wyniki ankiety prezentują się następująco:

 

 

Dodatkowo w rozbiciu na poszczególne roczniki, ankieta przedstawia następujące głosy (na osi poziomej przedstawiono klasę i liczbę oddanych głosów w formacie 4_46, czyli klasa 4, głosów 46):